Deze parasiet is een zuigworm(Trematode) en behoort
tot de groep van de monogenea.
Het is een hermafrodiet, die bovendien levendbarend is.
De jongen worden levend geboren en zijn al 'zwanger' om
een volgende generatie te baren. Op deze manier gaat het
natuurlijk erg snel vooruit en zijn er op korte tijd veel
parasieten te vinden op de vis. De parasiet voedt zich met
huidcellen en bloed van de vis. Hij heeft een langgerekt
lichaam, een soort zuignap en een aantal haken om zich
extra stevig vast te hechten op de vis(16 kleine+2grote).
Verder is de volwassen huidworm ongeveer 0.5mm groot en
heeft hij geen oogpunten op z'n lichaam.
Om zich te voeden moet hij zich dus op de gastheer
vasthechten en scheidt hij enzymen uit die de typische
irritatie veroorzaken bij de vis. De jongen kunnen op
dezelfde vis blijven als de ouder, maar kunnen ook op zoek
gaan naar een andere gastheer. Dit moet wel gebeuren
binnen de 48 uur, anders sterft de parasiet. Hij is ook erg
gevoelig aan de watersamenstelling en indien deze verandert
zal de parasiet de vis loslaten of zelfs sterven.


De aangetaste vissen zullen het typische 'schuurgedrag'
vertonen en in de eerste fase geprikkeld rondzwemmen.
Door het vasthechten gaan er huidletsels ontstaan die dan
weer vatbaar zijn voor secondaire virale of bacteriele infec-
ties. Er zal ook een verhoogde slijmproductie op gang komen
en de vis gaat er dus extra 'slijmerig' uitzien.
Bij erge aantasting kan de vis uitgeput geraken, zijn eetlust
verliezen en tenslotte vermageren.Direct contact, onderdeel van de levenscyclus van deze
parasiet. Vaak door de mens ge´ntroduceerd bij het uit-
zetten van vis.
Niet zo hoog indien tijdig opgemerkt en behandeld.
In de Scandinavische landen en bv in Schotland; dus daar
waar zalm belangrijk is, is deze parasiet erg gevreesd en
heeft er al voor grote verliezen gezorgd.
Het voorkomen van de ziekte dient verplicht aangegeven te
worden en men kijkt streng toe op mogelijke invoering
(via visgerei) van deze ziektekiemen.