Naam veroorzaker= Dactylogyrus
Wetenschappelijke naam= Dactylogyrs vasator
Andere namen= Kieuwworm, platworm.
Categorie= Parasiet, zuigworm.
______________________________________________________________

Eigenschappen veroorzaker= Deze parasiet is een zuigworm(Trematode) en behoort
tot de groep van de monogenea, net zoals de huidworm.
In tegenstelling tot de huidworm, de Gyrodactylus, is deze
parasiet niet levendbarend, maar legt hij eitjes. Hij is wel
hermafrodiet.
Naargelang de omgevingstemperatuur kan deze parasiet tot
20 eieren per uur leggen en wetenschappers hebben
berekend dat een volwassen parasiet meer dan 2.300 eitjes
kan leggen in 30 dagen. De eitjes worden vanonder het
kieuwdeksel in het water gevaagd en komen zo in het vrije
water terecht. Weer afhankelijk van de temperatuur van
het water duurt het tussen 4 en 30 dagen om uit te komen.
De larven, voorzien van trilhaartjes, gaan nu snel opzoek
naar een nieuwe gastheer en eens deze gevonden zal hij zich
vasthechten en de trilhaartjes verliezen. Een dag of 10
later is hij volwassen en kan zelf voor nieuwe eieren zorgen.
De levenscyclus van een parasiet schommelt tussen de 15 en
30 dagen alvorens hij zal afsterven, maar de eitjes kunnen
gemakkelijk tot 5 7 maand overleven in koud water.
Aan de voorzijde zien we de typische zuignap en aan
de achterzijde de scherpe ankers, nu 12 kleine en 2 grote.
Hier zijn wel 4 oogpunten zichtbaar.
Hij voedt zich met bloed en huidcellen en gebruikt ook weer
een enzym om dit te doen.


Uitwendige tekens= In de beginfase zijn er weinig specifieke tekens.
Zoals reeds vermeld gaan ze voornamelijk de kieuwen
aantasten en deze dan ook overwoekeren. Dit geeft letsel
op de kieuwen die bleker en gezwollen zullen zijn. Er zal
duidelijk meer slijmproductie zijn en de kieuwdeksels kunnen
verder openstaan dan gebruikelijk.
De vis is rusteloos, hapt naar lucht, springt uit het water
en gaat schuren. De eetlust neemt af, de vis zal vermageren
en de huidkleur kan verdonkeren.


Inwendige tekens= De symptomen zoals hierboven beschreven en dus duidelijk
letsels op de kieuwen


Overdracht= Via de levenscyclus van de parasiet.


Besmettingsgevaar= Groot, zeker in kleinere waters die overbevolkt zijn.
Ook via de eieren die, zeker in koud water, lang kunnen
overleven.

Behandeling= In de handel zijn producten te koop


Mortaliteit= Alleen indien de vis massaal is aangetast is het risico groot.
Zoals steeds is jonge vis veel kwetsbaarder dan ouderen